برچسب: انتشار کیس باتری 6

آیا شما در پی حفاظت بیشتر و دو برابر کردن طول عمر باتری فبلت گلکسی خود هستید، خوب پس نگران نباشید، چرا که شرکت Mugen Power این کار را انجام داده است.   ...