برچسب: انقلاب در صنعت برق آمریکا و جهان

زندگی نامه چارلز اشتینمتز : ۱۵۰ سال پیش چارلز پروتیوس اشتینمتز ریاضیدان و مهندس برق آلمانی-آمریکایی دیده به جهان گشود. بیشترین شهرت وی بخاطر پرورش تئوری جریان متناوب و مشخص ...