برچسب: اهمیت استفاده از

از زمان اعلام گوگل که پیاده سازی https در وب سایت ها در رنکینگ وب سایت ها تاثیر دارد، بسیاری از دارندگان وب سایت ها شروع به  استفاده از این پروتکل  برای امن نمودن...