برچسب: اپلیکیشن تصاویر پس زمینه تصادفی در اندروید

معرفی اپلیکیشن Muzei : تصاویر پس زمینه تصادفی در اندروید ، یکی از قابلیت های خوب اندوید امکان قرار دادن پس زمینه زنده در تلفن ها و دستگاه های هوشمند مبنی بر این سیستم ...