برچسب: اپلیکیشن imods ی

بله درست متوجه شدید همین یک سال پیش بود که saurik خالق سیدیا در تویت شخصی خود اعلام کرد که سیدیا چشمه ای ابدی نخواهد بود و روزی به کار خود پایان میدهد همین حرف باعث شد که ه...