برچسب: اپل رویدادی در تاریخ 9 مارچ برگزار میکند

بالاخره به زمان معرفی ساعت هوشمند اپل نزدیک میشویم ساعتی که چندین ماه است طرفداران خود را منتظر گذاشته است ، اپل به تازگی دعوت نامه هایی را ارسال کرده است که گفته میشود مرت...