برچسب: اکانت مایکروسافت

با آمدن ویندوز ۱۰ و ویژگی یکپارچه سازی بیشتر بین وسایل الکترونیکی ، نشان از عزم راسخ مایکروسافت برای پیشرفت بیشتر را نشان می دهد . در ویندوز ۱۰ شما به دو روش می توا...
  در این آموزش قصد داریم تا چگونگی تحت کنترل داشتن چند دیوایس را به شما بیاموزیم: حذف دستگاههایی که دیگر استفاده نمی کنید: اگر شما از یک وین...