برچسب: ایجاد گرافیک

ایجاد خط در Canvas برای ایجاد خط باید با استفاده از تابع beginPath به مرورگر سایت بگویید که قصد دارید یک خط را ایجاد کنید. با استفاده از تابع moveTo ابتدای خط خود ر...
تگ  canvas   برای ایجاد ترسیمات گرافیکی در طراحی سایت ها  به کار برده می شود . در واقع این تگ یک بوم نقاشی در اختیار شما  قرار می دهد که با استفاده...