برچسب: اینترفیس

داشتن دیزاین خوب برای هر اپلیکیشنی چه دسکتاپ و چه موبایل اپلیکیشن ها ضروری است ولی در طراحی اپلیکیشن های موبایلی بدلیل محدود بودن به صفحه نمایش های کوچکتر و سایر محدودیت هایی ک...