برچسب: بارسلونا

22 سپتامبر موعد عرضه فیفا ۱۶ برای پی سی و کنسول های بازی است. همانطور که پیشتر در مورد این بازی برای تان توضیح دادیم، امسال برای اولین بار، فوتبال زنان نیز در فیفا گنجانده شده که ای...