برچسب: بازار موبایل

با توجه به خبر های منشر شده و مقایسه میزان فروش گوشی ها در سال های 2014 و 2015 می توان دریافت که اپل و هواوی نسبت به سال قبل رشد داشته اند و توانسته اند سهم بیشتری از فروش ...