برچسب: بازسازی

امریکایی‌ها با ساخت یک کشتی عظیم بر اساس آن‌چه در کتب آسمانی آمده است، کشتی نوح را بازسازی کرده‌اند. این کشتی بزرگ که حدود 155 متر طول و حدود 26 متر عرض دارد، در هفت طبقه ساخته شد...