برچسب: بازی Shadow Gun

میدانید که کلیف بلزینسکی آغاز کننده ی نسل هفتم کنسول های بازی های رایانه ای بود و یک تحول عظیمی در سبک بازی های شوتر به وجود آورد . در طول سالهای مختلف بازی های زیبا و مختل...