برچسب: باطری

یکی از مهم ترین مشکلات دنیای دیجیتالی ما، کمبود ظرفیت باتری ها می باشد. برای حل این مشکل محققان دست به تولید باتری های بسیاری زدند اما همه  آن ها یک مشکل اساسی داشتند؛...