برچسب: بال هواپیما

پژوهشگران ایرانی، موفق به ساخت بال هایی بسیار سبک برای هواپیما شدند که «بال کامپوزیتی هیبریدی» نام گرفته و قابلیت حفظ خصوصیات مکانیکی و دینامیکی انواع...