برچسب: با استفاده از باکتری

به جرات میتوان گفت که رویا پردازی دانشمندان دیوانه همیشه هم بد نبوده و در بسیاری موارد توانسته به خلق مصنوعات و کشف پدیده هایی شود که توانسته اند زنگی انسان را دگرگون کنند. در یکی از...