برچسب: برای موتورهای جستجو

1- استفاده از Canonical URL شاید دو صفحه ی http://www.pishgamdev.ir  و http://pishgamdev.ir یکی باشند ولی اینها دو URL متفاوت اند که باعث می شود ...