برچسب: برقی

تسلا ۳ قدم عاقلانه برای سرعت  و انتقال سریع نیرو به یک انرژی پایدار است .تسلا ۳ دارای عملکرد سریع است و امکانات ایمنی و طراحی هوشمند و حداکثر فضای داخلی و راحتی نشستن ...