برچسب: بزرگترین فیزیکدانان قرن ۲۰ میلادی

زندگی نامه ژولیان شووینگر : ۹۷ سال پیش در چنین روزی ژولیان شووینگر - فیزیکدان نظری آمریکایی متولد شد. شووینگر یکی از بزرگترین فیزیکدانان قرن ۲۰ میلادی ...