برچسب: بنیاد مک آرتور

زندگی نامه دیوید جاناتان گروس : ۷۴ سال پیش در چنین روزی دیوید جاناتان گروس فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت وی بخاطر ارائه مفهوم آزادی مجانبی است که به همین دلیل نیز ...