برچسب: بهبود و گسترش مدل‌های ریاضی

زندگی نامه هربرت آرون هاپتمن : ۹۸ سال پیش هربرت آرون هاپتمن - ریاضیدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر ارائه مدل‌های ریاضی در علم شیمی است که ساخت...