برچسب: بهینه سازی وب سایت

بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجوگر در سال 2015 نکته های سال 2015 برای سئو ( بهینه سازی وب سایت برای جستجو گر ها ) که یک شرکت طراحی سایت باید از آنها آگاه باشد...
1- استفاده از Canonical URL شاید دو صفحه ی http://www.pishgamdev.ir  و http://pishgamdev.ir یکی باشند ولی اینها دو URL متفاوت اند که باعث می شود ...