برچسب: تأثیر مخرب

نتایج یک بررسی بی سابقه پزشکی نشان می دهد حضور طولانی مدت فضانوردان در فضا می تواند به ایجاد تغییراتی در ساختار مغز آنها منجر شود.  گرچه ۵۴ سال از اعزام نخستین فضانو...