برچسب: تاثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادانی کم‌وزن

آلودگی هوا خطرات و زیان های بسیاری را برای انسان ها به دنبال دارد که از میان آنها می توان به بیماری های قلبی و عروقی، ریوی و ... را نام برد، اما آلودگی هوا بر زنان باردار ب...