برچسب: تبدیل بطری‌های دورانداختنی به کاغذهای ضدآب و نورتخریب‌پذیر

گروهی از کارآفرینان جوان مکزیکی، سیستمی را توسعه داده‌اند که بطری‌ها را به کاغذ معدنی تبدیل کرده و بنا به ادعای آنها می‌توان با این روش در روند تولید یک تن ک...