برچسب: پدیده‌ی پراکندگی الکترون‌ها

زندگی نامه رابرت هافستاتر: ۱۰۰ سال پیش در چنین روزی یعنی ۵ فوریه سال ۱۹۱۵ رابرت هافستاتر - فیزیکدان بزرگ آمریکایی متولد شد. شهرت وی بخاطر تحقیق در خصوص پدیده‌ی پراکندگی...