برچسب: پردازنده اکسینوس

بر اساس شنیده های اخیر و گزارشات منتشر شده سامسونگ سال آینده از 3 SOC (سیستم روی چیپ)  جدید از خانواده اکسینوس رو نمایی خواهد کرد. سامسونگ مدت هاست که در کنار ...