برچسب: پروانه روبات

  مهندسین شرکت Festo، پروانه، این مخلوق زیبا و ظریف را در قالب روبات بازسازی کرده‌اند که در نگاه اول پروانه ساخته شده با پروانه واقعی مو نمی‌زند و تن...