برچسب: پروتکل https

از زمان اعلام گوگل که پیاده سازی https در وب سایت ها در رنکینگ وب سایت ها تاثیر دارد، بسیاری از دارندگان وب سایت ها شروع به  استفاده از این پروتکل  برای امن نمودن...