برچسب: پلیموت GTX

ده خودروی برتردر کلاس  اتومبیل های عضلانی در سال1969 هنوز هم در سبک امروز هستند.بدون اغراق فقط با گشتاور ومملو از سرعت و نگرش  همراه بودند. به  اتومب...