1000 هسته ای

محققان موفق به ساخت پردازنده 1000 هسته ای شدند !

محققان موفق به ساخت پردازنده 1000 هسته ای شدند !

شاید شما در گذشته از پردازنده های چند هسته ای شنیده باشید. اما احتمال زیاد چیزی شبیه به این نشنیده باشید. محققان دانشگاه کالیفرنیا پرازنده KiloCore ساختند. که یک پردازنده است با 1000 هسته ! که برای انجام وظایف بسیاری مانند رمزنگاری ، کارهای علمی و تحقیقاتی و رمز گشایی و اجرای ویدیوها مفید است. […]