برچسب: 15 میلیون دلار

رکورد جایزه مسابقه Dota 2 از مرز 15 میلیون دلار گذشت و رکورد سال قبل را شکاند!!! Dota 2  که برگزار کننده مسابقات بازی های ویدیوئی است سال گذشته توانست رکورد مبلغ 11 ...