برچسب: 500h LC

500h LC لکسوس که ویژگی های اولین سیستم ترکیبی چند مرحله در جهان را در خود دارد.در اصل نسل بعدی انتقال قدرت هیبریدی که به طور خاص طراحی شده است. یک طراحی جدید و همچنین بروزر...