6 راه

پیشگاموبیل:6 راه برای خرید یک ماشین جدید

پیشگاموبیل:6 راه برای خرید یک ماشین جدید

چگونه مهندس معامله ماشین جدید شویم؟ حتی اگر شما  انتخاب کنید تا یکی از مدل های خودرو در سال گذشته در ماه سپتامبر زمانی که  سال جدید مدل ماشین شروع می شود و خاتمه  فروش در نوامبر و دسامبر از دست رفته ، معامله یک ماشین جدید خیلی دیر است. "بهار، به طور کلی، یک […]