850 میلیون

اپل برای ساخت مزرعه خورشیدی 850 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند!

اپل برای ساخت مزرعه خورشیدی 850 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند!

تیم کوک اخیرا در کنفرانس تکنولوژی و اینترنت Goldman Sach اعلام کرده که اپل بسیار بر روی مباحث مرتبط با محیط زیست تمرکز کرده است. او همچنین برای اثبات ادعایش، خبر داده که اپل مبلغ ۸۵۰ میلیون دلار را برای ساخت یک مزرعه خورشیدی در کالیفرنیا در نظر گرفته است. ما در اپل معتقدیم که […]