برچسب: Albert Einstein

زندگی نامه آلبرت اینشتین : ۱۳۶ سال پیش آلبرت اینشتین - فیزیکدان و دانشمند سرشناس آلمانی متولد شد. اینشتین بیشتر به خاطر نظریه نسبیت و به ویژه برای معادله مشهور هم‌...