American chemist

زندگی نامه ملوین الیس کالوین

زندگی نامه ملوین الیس کالوین

زندگی نامه ملوین الیس کالوین : ۱۰۴ سال پیش دکتر ملوین الیس کالوین متولد شد. بیشترین شهرت این شیمیدان برجسته به کشف چرخه‌ی کالوین باز می‌گردد که فرایندی مستقل از نور برای تولید گلوکز است. دکتر کالوین به همین خاطر در سال ۱۹۶۱ میلادی جایزه‌ی نوبل شیمی را دریافت کرد. ۸ آوریل سال ۱۹۱۱ میلادی ملوین کالوین […]