angry birds goal

پرندگان خشمگین فوتبالیست میشوند

پرندگان خشمگین فوتبالیست میشوند

Angry Birds Goal یکی از نسخه های جالب پرندگان خشمگین است که این بار این پرنده های دوست داشتنی و عصبانی را به زمین فوتبال آورده است. پرندگان خشمگین این سری با سبک جدیدی از بازی آمده تا کاربران را به خود مشغول کند Angry Birds Goal یک سری دیگر از این بازیست که همان  عناوین […]