برچسب: ASTON MARTIN VULCAN

شاسی: با استفاده از یادگیری از یک 77، طراحان ما یک طرح جدید ایجاد کردند. این شامل عقب جدید و تونل برای یکپارچه کردن رول قفس و عقب جدید برای  انتقال، تعلیق و اف...