برچسب: Bentley

با اعلام بنتلی به زودی به تولید پیشرانه ی عظیم ۶.۸ لیتری و ۸ سیلندر متوقف و با نمونه ی پیشرفته تر ۱۲ سیلندر جایگزین خواهد شد. موتور ۶.۸ لیتری بنتلی با توان بسیار با...