برچسب: Bernardo Houssay

زندگی نامه برناردو هوسی : 128 سال پیش یعنی 10 آوریل سال 1887 برناردو هوسی زیست شناس و کالبد شناس سرشناس آرژانتینی متولد شد. شهرت وی بخاطر کشف عملکرد هورمون‌های غدد هیپو...