برچسب: Biography

1 2 3 5 8 / 34 مطلب
زندگی نامه جورج پجت تامسون : ۱۲۳ سال پیش جورج پجت تامسون فیزیکدان سرشناس انگلیسی متولد شد. شهرت وی بخاطر کشف ویژگی موجی الکترون در پدیده پراش الکترون است که به همین خاطر نیز جایزه...
زندگی نامه هارولد کلایتون یوری : ۱۲۲ سال پیش هارولد کلایتون یوری شیمیدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت وی بیشتر بخاطر کار روی ایزوتوپ‌ها و ک...
زندگی نامه کرت فردریش گودل : ۱۰۹ سال پیش، ۲۸ آوریل سال ۱۹۰۶ میلادی کرت فردریش گودل ریاضیدان و فیلسوف برجسته‌ی اتریشی متولد شد. وی یکی از سرشناس ترین ریاضیدانان قرن ۲۰ میلادی بو...
زندگی نامه فیلیپ ابلسون : 102 سال پیش یعنی 27 آوریل سال 1913 میلادی فیلیپ ابلسون فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت این فیزیکدان بزرگ بخاطر کشف عنصر نپتونیم و همچن...
زندگی نامه آرنو الن پنزیاس : ۸۲ سال پیش  آرنو الن پنزیاس - فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت وی به کشف تابش زمینه کیهانی باز می‌گردد که کمک بسیاری به توسعه نظریه انفجار بزرگ...
زندگی نامه ریتا مونتالچینی : ۱۰۶ سال پیش ریتا مونتالچینی - عصب شناس سرشناس ایتالیایی دیده به جهان گشود. شهرت وی بخاطر کشف عامل رشد عصبی است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی ...
زندگی نامه پرسی ویلیام بریجمن : ۱۳۳ سال پیش یعنی ۲۱ آوریل سال ۱۸۸۲ پرسی ویلیام بریجمن - فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت وی بخاطر کار بر روی فیزیک فشار بالا است که به همین ...
زندگی نامه کارل الکساندر مولر : ۸۸ سال پیش یعنی ۲۰ آوریل سال ۱۹۲۷ میلادی کارل الکساندر مولر فیزیکدان سرشناس سویسی متولد شد. بیشترین شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر کار بر روی اب...
1 2 3 5 8 / 34 مطلب