Bodyprint

قفل گشایی تلفن های هوشمند با تشخیص گوش!

قفل گشایی تلفن های هوشمند با تشخیص گوش!

اثر انگشت، تشخیص چهره، الگو، گذرواژه و ضربه زدن از روشهای رایج امروزی برای قفل گذرای و قفل گشایی تلفن های هوشمند هستند، شاید بعضی از این روشها خیلی قابل اطمینان و امن نباشند اما قفل گشایی سریع ،هدف اغلب این روشهای جدید است. به لطف فناوری بیومتریک (زیست سنجشی) جدید یاهو، احتمالاً بزودی شاهد […]