برچسب: Bodyprint

اثر انگشت، تشخیص چهره، الگو، گذرواژه و ضربه زدن از روشهای رایج امروزی برای قفل گذرای و قفل گشایی تلفن های هوشمند هستند، شاید بعضی از این روشها خیلی قابل اطمینان و امن نباشن...