Brand

اصول و قواعد برندسازی در تجارت

اصول و قواعد برندسازی در تجارت

در این  مقاله به بررسی معنای این اصطلاح مهم تجاری پرداخته و اصول اولیه برای ثبت یک برند تجاری را مرور میکنیم. ثبت برند تجاری یکی از مهم ترین جنبه های هر تجارت خواه  بزرگ یا کوچک، جزیی یا B2B محسوب میشود. بکارگیری یک استراتژی راهبردی برای ثبت برند در بازار رقابت یک مزیت بزرگ […]