برچسب: breaking bad

هرچقدر از این سریال بگم باز هم کم گفتم . راستش " بریکینگ بد " داستان آدم های ساده ایست که به دلیل شرایط بد مالی و  از دست دادن امید خود را مجبور به کسب درآمد از راه های غیر مشروع می ...