برچسب: Buick convertible

اولین کروکی بیوک،خودرویی زیبا و راحت با سقف انعطاف پذیر است. این اولین خوردوی کروکی بیوک است که در ۲۵ سال گذشته در آمریکابه تولید رسیده است.کروکی بیوک ظرفیت ۴ سرنشین را دار...