California T

پیشگاموبیل:ساخت 350 دستگاه فراری منحصر به فرد به مناسبت 70 امین سالگرد این شرکت

پیشگاموبیل:ساخت 350 دستگاه فراری منحصر به فرد به مناسبت 70 امین سالگرد این شرکت

فراری از سال 1947 در بازار خودروسازی مشغول به کار هستند که در سال 2017 ، 70 ساله می شودو برای جشن گرفتن تصمیم گرفته است که 350 دستگاه خودرو منحصر به فرد تولید کند. این شرکت دعوتنامه ای را به 100 نفر از صاحبان کلکسیون دار در ونیز ایتالیا فرستاده و آنها را به […]