برچسب: case

موضوعی که همیشه دغدغه همه ی کاربران بوده میزان شارژدهی گوشی است و در این موضوع آیفون ضعیف عمل کرده که باعث شده شرکت های جانبی قاب هلیی همراه با باتری برای محصولات این شرکت ...