DRIFTING RACING

پیشگاموبیل:معرفی انواع مختلف مسابقات خودرو

پیشگاموبیل:معرفی انواع مختلف مسابقات خودرو

مسابقات درگ: دو خودرو در مسیر مستقیم 400 متر را در کمترین زمان ممکن طی می کنند آنها برای دستیابی به بیشترین سرعت در کمتری زمان، با دور موتوری که حداکثر توان را ارائه میدهند استارت می کنند ترکیب دور موتور و گشتاور است که توان را بوجود می آورد. با دور موتور بالا که […]