Erasmus Darwin

زندگی نامه اراسموس داروین

زندگی نامه اراسموس داروین

زندگی نامه اراسموس داروین : ۱۸ آوریل سال ۱۸۰۲ میلادی، درست ۲۱۳ سال پیش اراسموس داروین – پزشک، متفکر، شاعر، فیلسوف، زیست شناس و یکی از بزرگترین مخالفان برده‌داری در انگلستان دیده از جهان فروبست. وی پدر بزرگ چارلز داروین و فرانسیس گالتون نیز بوده است. اراسموس داروین در تاریخ ۱۲ دسامبر سال ۱۷۳۱ در شهر […]